Zalecenia ogólne montażu-demontażu wtryskiwaczy

Zalecenia ogólne

- Przed rozpoczęciem naprawy układu wtryskowego należy dokładnie oczyścić podzespoły, które będą demontowane i najbliższy obszar naprawy. Montaż elementów wymaga spełnienia odpowiednich norm czystości wymaganych dla układów wtryskowych, szczególnie układu CR – Common Rail.
- Każdorazowo, naprawa układu powinna obejmować dokładnie wyczyszczenie zasobnika paliwa układu CR, tzw. szyny, zalecane jest mycie w myjce ultradzwiękowej lub wymiana na nową oraz sprawdzenie jakości – czystości paliwa w zbiorniku naprawianego samochodu
- Należy zachować bezwzględną czystość w każdym etapie naprawy układu wtryskowego! Zanieczyszczenia powinny być odsysane, a nie wydmuchiwane.
- Zaślepki otworów paliwowych należy nakładać / zdejmować bezpośrednio po rozłączeniu / przed połączeniem każdego z podzespołów. Zaślepki są jednorazowego użytku, po wykorzystaniu powinny być zutylizowane.
- Podczas naprawy należy bezwzględnie wymienić filtr paliwa na nowy – po zamontowaniu należy napełnić go olejem napędowym.
- W układzie CR, w pierwszej kolejności należy montować pompę wysokiego ciśnienia, następnie zasobnik, wtryskiwacze i przewody wysokiego ciśnienia, a na końcu podłączyć przewody elektryczne.
- Wszelkie połączenia należy dokręcać wg zaleceń producenta systemu wtryskowego właściwym momentem dokręcania.
- W trakcie naprawy należy być pewnym, że rozrząd jest prawidłowo ustawiony i zablokowany.
- Przed pierwszym uruchomieniem układ powinien być odpowietrzony.
- Po zmontowaniu układu należy wykasować wszystkie kody błedów, w razie konieczności wprowadzić niezbędne dane korekcyjne pracy wtryskiwaczy.

Podczas demontażu-montażu wtryskiwaczy należy:

- Oczyścić gniazdo osadzenia wtryskiwacza w głowicy i odessać zanieczyszczenia.
- Zastosować tylko nowe podkładki termiczno – uszczelniające.
- Po zamontowaniu wtryskiwaczy (jeśli wymagane) ważne jest sprawdzenie lub wprowadzenie nowego kodu wtryskiwacza do sterownika silnika.

Niestosowanie się do powyższych zaleceń i wskazówek może spowodować zanieczyszczenie układu, co zazwyczaj skutkuje problemami z uruchomieniem silnika lub jego poprawnej pracy. Zaistniałą i zweryfikowaną nieprawidłowość działania części lub problem powinien być zgłoszony do sprzedawcy części lub serwisu realizującego usługę natychmiast po jej ujawnieniu.

Lauber sp. z o.o. gwarantuje poprawne funkcjonowanie produktów wyszególnionych w tej karcie w okresie do 1 roku od daty zakupu oraz zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U 2014 poz. 827).

LAUBER sp. z o.o.
ul.Poznańska 64
76-200 Polska
tel.: +48 59 848 11 36
www.daxtone.com